Nusipiešk sau kojinytes

APIE KONKURSĄ

„NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES“

Aštuonioliktus metus iš eilės SKINIJA organizuoja taikomojo dizaino konkursą vaikams NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES 2023. Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 18 metų. Vaikai, norėdami dalyvauti konkurse, 2023 m. kovo 1 d. – gegužės 1 d. konkurso organizatoriui turi atsiųsti kojinytės piešinį, kurį privalo užregistruoti mūsų svetainėje esančioje registracijos formoje. Piešinių skaičius nėra ribojamas, galima piešti ir siųsti tiek piešinių, kiek norisi. Ugdymo įstaigos, norinčios gauti jau atspausdintus piešinio šablonus, turėtų parašyti el. laišką adresu marketingas@skinija.lt, nurodydamos reikiamą šablonų skaičių ir tikslų adresą, kur juo siųsti.

Iš visų atsiųstų kojinyčių piešinių, 2023 m. gegužės 26 d. bus išrinkti penki pagrindiniai ir papildomų kategorijų nugalėtojai. Penki pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB SKINIJA numegztomis kojinytėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis konkuros draugų dovanomis.

Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB SKINIJA įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos, kuriose bus renkami nugalėtojai:

 • Už taikomojo dizaino išmanymą
 •  Už netikėtą kūrybinį sprendimą
 •  Už lietuviškų motyvų panaudojimą
 •  Už kūrybišką komandinį darbą
 •  Už aktyvų asmeninį dalyvavimą
 •  Už aktyvų komandinį dalyvavimą
Nugalėtojus rinks komisija, susidedanti iš UAB SKINIJA įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.
Konkurso nugalėtojams apie laimėjimą bus pranešta iki 2023 birželio 1 d. Apie konkurso apdovanojimų ceremoniją, jos datą ir vietą bus paskelbta 2023 m. rudenį.
Pagal nugalėtojų piešinius numegztas kojinytes, jau rudenį bus galima įsigyti specializuotose SKINIJA BOUTIQUE parduotuvėse.
Nusipieškite savo svajonių kojinytes ir mes jas numegsime!

1.  Bendrosios sąlygos

1.1.   Konkurso organizatorius UAB SKINIJA, įmonės kodas 133618635, adresas: Šilalės g. 14, LT – 48315, Kaunas.

1.2.   Konkursas prasideda 2023  m. kovo 1 d. ir baigiasi 2023 m. gegužės 1 d. imtinai.

1.3.   Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 18 m. Vaikų, kurių amžius iki 14 m., duomenis pateikia ir konkurse padeda dalyvauti tėvai/rūpintojai, duodami sutikimą dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse ir nugalėtojų informavimo tikslu.

1.4.   Vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, (vaikų iki 14 m. amžiaus atveju vienas iš tėvų/rūpintojų), 2023 m. kovo 1 d. – gegužės 1 d. imtinai, privalo užregistruoti savo piešinį www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje ir atsiųsti organizatoriui kojinytės piešinį (-ius) adresu UAB “SKINIJA”, Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas arba internetu www.skinija.lt/konkursas.

1.5.  Piešiniai, neregistruoti nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja.

1.6.   Pagal konkurso nugalėtojų sukurtus piešinius UAB “Skinija” išmegs kojinytes ir/arba pėdkelnes, kurios su autorių vardais prekyboje pasirodys iki 2023 m. gruodžio mėn. 1 d.

1.7. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

1.8.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

1.8.1. Konkurso metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys  bus naudojami šiais tikslais:

 •  dalyvavimo Konkurse ir informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, kojinytės pavadinimas);
 •  nugalėtojų viešo paskelbimo tikslu (atsiųsta nuotrauka, vardas, pavardė, kojinytės pavadinimas);
 •  piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojiniės tikslu (piešinys, vardas);
 •  tiesioginės rinkodaros tikslais (atvaizdas iš apdovanojimo ceremonijos).

1.8.2. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu:

 •  sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi dalyvavimo konkurse, viešo nugalėtojų skelbimo tikslu, piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojinių tikslu, atvaizdo naudojimo rinkodarai tikslu).

1.9. Konkurso dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Konkurso laikotarpiu ir 1 metus pasibaigus Konkursui. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Duomenys, dėl kurių duotas sutikimas dėl jų panaudojimo tiesioginei rinkodarai, t.y. asmens atvaizdas, bus saugomas 1 metus.

1.10. Informuojame, kad duomenų subjektai, kurių duomenis Organizatorius tvarko, turi šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Konkurso dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@skinija.lt , taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Konkurso dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimų ir nustatymų, taip pat Konkurso dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1.11. Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse tikslu, deja, bet negalėsite toliau dalyvauti Konkurse.  Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus asmens duomenų dalyvavimas Konkurse nėra įmanomas.

2.    Konkurso vykdymo procedūra ir sąlygos

2.1.   Norėdami dalyvauti konkurse, vaikai nupieštą kojinytę turi atsiųsti 1.4. punkte nurodytais būdais ir užregistruoti www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje.

2.2.   Kojinytės piešimui gali būti naudojama iki 5-kių skirtingų spalvų: kojinės kulnas ir pirštukai spalvinami viena spalva, likusi kojinės dalis piešiama 2, 3 arba 4 pasirinktomis spalvomis.

2.3.   Konkurso dalyviai gali siųsti neribotą kiekį skirtingų piešinių.

2.4. Konkurso dalyviai (vaikų iki 14 m. atveju tėvai/rūpintojai) turi aiškiai ir tiksliai pateikti duomenis apie save (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

 1. Vardas, Pavardė, amžius
 2. Adresas (namų arba ugdymo įstaigos)
 3. Telefono numeris (asmeninis/tėvų)
 4. El. pašto adresas
 5.  Pavadinimas
 6. Mokymosi įstaiga

Duomenys renkami norint informuoti konkurso dalyvius laimėjimo atveju. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal įstaigoje patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.     

3.    Konkurso nugalėtojų rinkimo tvarka ir apdovanojimai

3.1.   Visi dalyviai, laikydamiesi aukščiau išvardintų konkurso taisyklių, dalyvauja pagrindinių ir papildomų kategorijų nugalėtojų rinkimuose, kurie vyks 2023 m. gegužės 26 d. UAB “SKINIJA” biure Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas.

3.2.   5 (penki) pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB “SKINIJA” numegztomis kojinytėmis/pėdkelnėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis dovanomis.

3.3.   Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB “SKINIJA” įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos:

3.3.1. Už taikomojo dizaino išmanymą

3.3.2. Už netikėtą kūrybinį sprendimą

3.3.3. Už kūrybišką komandinį darbą

3.3.4. Už aktyvų asmeninį dalyvavimą

3.3.5 Už aktyvų komandinį dalyvavimą

3.3.5 Už tautinių motyvų panaudojimą

3.4. Kategorijos “Už aktyvų komandinį dalyvavimą” nugalėtoja (t.y. daugiausiai piešinių atsiuntusi ugdymo įstaiga) bus apdovanota 300 Eur piniginiu prizu.

3.5.   Nugalėtojus išrinks komisija, susidedanti iš UAB “SKINIJA” įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.

4.   Konkurso nugalėtojų paskelbimo tvarka ir prizų įteikimas

4.1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai UAB “SKINIJA” internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

4.2. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti regsitracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/arba telefonu  iki 2023 m. birželio 1 d. imtinai.

4.3. Nugalėtojams bus įteiktos dovanos apdovanojimų ceremonijos metu, apie kurią UAB “SKINIJA” paskelbs 2023 m. spalio mėn.  internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

5.   Kitos sąlygos

5.1. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

5.2. Dovanos vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

5.3. UAB “SKINIJA” darbuotojų vaikai negali dalyvauti šiame konkurse.

5.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas UAB “SKINIJA” internetinėje svetainėje www.skinija.lt

SVEIKINAME 2022 m. konkurso nugalėtojus!

“Nusipiešk sau kojinytes” 2022 nugalėtojų apdovanojimų ceremonija, kurios metu pagrindiniams konkurso nugalėtojams ir laureatams buvo įteikti diplomai ir dovanos, įvyko lapkričio 13 d., 13 val. Kaune, ŽALGIRIO arenoje, parodos “Moters pasaulis” metu. Ceremonijos metu buvo galima pamatyti ir pagal piešinius numegztas kojinytes ir pėdkelnes.

 

Aironas
Ignalina
KOSMONAUTAS
Dorotėja
Telšiai
KVAPAI
Evelina
Telšiai
LINKSMOS ŽIBUTĖS
Gabriela
Vilniaus raj., Kalveliai
MARGASPALVIS
Jokūbas
Alytus
FUTBOLO ŽVAIGŽDĖ
Justė
Alytus
BRAŠKUTĖ
Faustė
Joniškio raj., Kriūkai
UKRAINOS KOJINĖ
Tėja
Alytus
VARLIŲ SPARNAI
Tėja, 10 m.
Alytus
VARLIŲ SPARNAI
Delia, 13 m.
Kretingos raj.
PUMPURŲ LABIRINTAS
Joris, 10 m.
Alytus
LIETUVIŠKA DĖLIONĖ
Urtė, 14 m.
Telšiai
GRYBŲ KARALYSTĖJE
Rugilė, 11 m.
Telšiai
AUKSINĖ ŽUVELĖ
Alanta, 13 m.
Mažeikių raj., Seda
KOKTEILIS; GYVENIMAS PO VANDENIU; VASROS DŽIOVYKLĖ
Gustė, 13 m.
Alytaus raj., Radžiūnai
ATOSTOGOS; OBELŲ ŽIEDAI
Sofija, 12 m.
Telšiai
DRUGELIAI; LEDAI
Lukas, 8 m.
Ignalina
MAŠINŲ BŪRYS
Markas, 9 m.
Alytus
KATINĖLIS
Rusnė, 9 m.
Kaunas
LAPELIS ŽMOGIUKAS
Barbora, 12 m.
Telšiai
RAMUNĖLIŲ PIEVA
Karina, 13 m.
Panevėžio raj.
ARBŪZAI
Faustas, 9 m.
Vilnius
SKRYDIS
Matas, 9 m.
Alytus
RYKLIAKOJINĖ
Gustė, 10 m.
Alytus
MUSMIRYTĖ
Kornelija, 10 m.
Alytus
BALIONŲ LIETUS
Lėja, 8 m.
Alytus
SALDAINIAI
Adriana
Ignalinos raj., Vidiškiai
KAČIUKAI
Žemyna, 10 m.
Vilnius
KOSMO KATĖS
Vilius
Vilnius
DINOZAURŲ PARKAS
Benediktas, 8 m.
Telšiai
ERŠKETO ŠALIS
Anastasija, 14 m.
Mažeikių raj. , Seda
GILIAI MINTYSE; SAPNAS
Emilija, 13 m.
Vilnius
CIRKO VARLĖ
Ūla, 8 m.
Vilnius
SALDUMĖLIS
Gustė
Raseinių raj., Ilgižiai
LOBIŲ MEDŽIOKLĖ
Markas, 8 m.
Kauno raj., Noreikiškės
SLAVA UKRAJINI
Marta, 13 m.
Palanga
CEPELINŲ LIETUS
Evita, 9 m.
Kaunas
MOKYKLOS PASAULIS
Darina, 9 m.
Vilnius
PASIVAIKŠČIOJIMAS
Urtė, 6 m.
Vilnius
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ
Austėja 9 m.
Joniškio raj., Žagarė
UKRAINOS GĖLĖS
Dovydas, 10 m.
Mažeikiai
ODĖ SAULĖS GĖLEI
Veronika, 11 m.
Vilnius
KVADRATAS
Smiltė, 8 m.
Vilnius
ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE
Eglė, 14 m.
Palanga
ILGIAUSIAS LIEŽUVIS
Vytautė, 11 m.
Marijampolė
TUOKTIS ĮMANOMA
Saulė, 8 m.
Vilnius
KLIMATO KAITA
Vėjas, 8 m.
Vilnius
PIRATŲ ŽAIDIMAS
Adelė, 9 m.
Vilnius
GALAKTIKA
Deimantė, 16 m.
Jonava
LIEPSNOJANTI ILIUZIJA
Raimonda, 11 m.
Alytaus r., Paplauskai
ATKARPŲ KVADRATAI
Mėja
Klaipėda
RAŠTUKĖ
Gustė, 12 m.
Kalvarios sen., Kampiniai
RŪTA ŽALIOJI
Kotryna, 10 m.
Alytus
LIETUVOS KOJINĖ
Faustė
Joniškio raj.
KALNŲ KOJINĖ; UKRAINOS KOJINĖ
Veronika, 8 m.
Kėdainiai
MYLIMA ŠALIS
Tomas
Druskininkai
MES PADEDAM
Zlata, 10 m.
Šilutė
AČIŪ
Gvidas, 12 m.
Kaunas
LIETUS LIETUVOJE
Rugilė, 11 m.
Telšiai
104 LIETUVOS LAISVEI
Patricija, 8 m.
Plungės raj.
TAIKA
Karina Vėlykytė
Joniškio raj.
39 piešiniai!
Gabrielė Kancevičiūtė
Joniškio raj.
24 piešiniai!
Barbora Motiejūnaitė
Alytus
21 piešinys!
Alytaus ŠALTINIŲ progimnazijos moksleiviai
Alytus
620 piešinių!
Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos moksleiviai
Joniškio raj.
176 piešiniai!
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos moksleiviai
Kaunas
88 piešiniai!

REGISTRACIJA

PIEŠINIŲ

“Nusipiešk sau kojinytes” 2023 piešinių registracija ir pažymos mokytojams

Visi piešiniai privalo būti užregistruoti PIEŠINIO REGISTRACIJOS formoje. Neregistruoti piešiniai konkuros atrankoje nedalyvaus!

Mokytojai, pageidaujantys gauti pažymą apie dalyvavimą konkurse, turėtų užpildyti formą PAŽYMOS MOKYTOJAMS. Pažymos bus siunčiamos tik el. paštu. Pažymas išsiųsime iš karto, kai gausime klasės/grupės, su kuria jie dalyvauja konkurse, piešinius. Pildydami pažymos generavimo formą atidžiai įveskite informaciją, naudokite lietuviškus simbolius.