Nusipiešk sau kojinytes

APIE KONKURSĄ

„NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES“

Devynioliktus metus iš eilės SKINIJA organizuoja taikomojo dizaino konkursą vaikams NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES 2024. Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 18 metų. Vaikai, norėdami dalyvauti konkurse, 2024 m. kovo 15 d. – gegužės 15 d. konkurso organizatoriui turi atsiųsti kojinytės piešinį, kurį privalo užregistruoti mūsų svetainėje esančioje registracijos formoje. Piešinių skaičius nėra ribojamas, galima piešti ir siųsti tiek piešinių, kiek norisi.

Iš visų atsiųstų kojinyčių piešinių, 2024 m. gegužės 28 d. bus išrinkti penki pagrindiniai ir papildomų kategorijų nugalėtojai. Penki pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB SKINIJA numegztomis kojinytėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis konkurso draugų dovanomis. Kategorijos “Už aktyvų komandinį dalyvavimą” nugalėtoja (t.y. daugiausiai piešinių atsiuntusi ugdymo įstaiga) bus apdovanota 300 Eur piniginiu prizu.

Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB SKINIJA įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos, kuriose bus renkami nugalėtojai:

 • Už taikomojo dizaino išmanymą
 •  Už netikėtą kūrybinį sprendimą
 •  Už lietuviškų motyvų panaudojimą
 •  Už kūrybišką komandinį darbą
 •  Už aktyvų asmeninį dalyvavimą
 •  Už aktyvų komandinį dalyvavimą
Nugalėtojus rinks komisija, susidedanti iš UAB SKINIJA įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.
Konkurso nugalėtojams apie laimėjimą bus pranešta iki 2024 birželio 10 d. Apie konkurso apdovanojimų ceremoniją, jos datą ir vietą bus paskelbta 2024 m. rudenį.
Pagal nugalėtojų piešinius numegztas kojinytes, jau rudenį bus galima įsigyti specializuotose SKINIJA BOUTIQUE parduotuvėse.
Nusipieškite savo svajonių kojinytes ir mes jas numegsime!

1.  Bendrosios sąlygos

1.1.   Konkurso organizatorius UAB SKINIJA, įmonės kodas 133618635, adresas: Šilalės g. 14, LT – 48315, Kaunas.

1.2.   Konkursas prasideda 2024  m. kovo 15 d. ir baigiasi 2024 m. gegužės 15 d. imtinai.

1.3.   Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 18 m. Vaikų, kurių amžius iki 14 m., duomenis pateikia ir konkurse padeda dalyvauti tėvai/rūpintojai, duodami sutikimą dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse ir nugalėtojų informavimo tikslu.

1.4.   Vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, (vaikų iki 14 m. amžiaus atveju vienas iš tėvų/rūpintojų), 2024 m. kovo 15 d. – gegužės 15 d. imtinai, privalo užregistruoti savo piešinį www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje ir atsiųsti organizatoriui kojinytės piešinį (-ius) adresu UAB “SKINIJA”, Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas arba internetu www.skinija.lt/konkursas.

1.5.  Piešiniai, neregistruoti nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja.

1.6.   Pagal konkurso nugalėtojų sukurtus piešinius UAB “Skinija” išmegs kojinytes ir/arba pėdkelnes, kurios su autorių vardais prekyboje pasirodys iki 2024 m. gruodžio mėn. 1 d.

1.7. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

1.8.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

1.8.1. Konkurso metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys  bus naudojami šiais tikslais:

 •  dalyvavimo Konkurse ir informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, kojinytės pavadinimas);
 •  nugalėtojų viešo paskelbimo tikslu (atsiųsta nuotrauka, vardas, pavardė, kojinytės pavadinimas);
 •  piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojiniės tikslu (piešinys, vardas);
 •  tiesioginės rinkodaros tikslais (atvaizdas iš apdovanojimo ceremonijos).

1.8.2. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu:

 •  sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi dalyvavimo konkurse, viešo nugalėtojų skelbimo tikslu, piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojinių tikslu, atvaizdo naudojimo rinkodarai tikslu).

1.9. Konkurso dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Konkurso laikotarpiu ir 1 metus pasibaigus Konkursui. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Duomenys, dėl kurių duotas sutikimas dėl jų panaudojimo tiesioginei rinkodarai, t.y. asmens atvaizdas, bus saugomas 1 metus.

1.10. Informuojame, kad duomenų subjektai, kurių duomenis Organizatorius tvarko, turi šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Konkurso dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@skinija.lt , taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Konkurso dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimų ir nustatymų, taip pat Konkurso dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1.11. Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse tikslu, deja, bet negalėsite toliau dalyvauti Konkurse.  Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus asmens duomenų dalyvavimas Konkurse nėra įmanomas.

2.    Konkurso vykdymo procedūra ir sąlygos

2.1.   Norėdami dalyvauti konkurse, vaikai nupieštą kojinytę turi atsiųsti 1.4. punkte nurodytais būdais ir užregistruoti www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje.

2.2.   Kojinytės piešimui gali būti naudojama iki 5-kių skirtingų spalvų: kojinės kulnas ir pirštukai spalvinami viena spalva, likusi kojinės dalis piešiama 2, 3 arba 4 pasirinktomis spalvomis.

2.3.   Konkurso dalyviai gali siųsti neribotą kiekį skirtingų piešinių.

2.4. Konkurso dalyviai (vaikų iki 14 m. atveju tėvai/rūpintojai) turi aiškiai ir tiksliai pateikti duomenis apie save (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

 1. Vardas, Pavardė, amžius
 2. Adresas (namų arba ugdymo įstaigos)
 3. Telefono numeris (asmeninis/tėvų)
 4. El. pašto adresas
 5.  Pavadinimas
 6. Mokymosi įstaiga

Duomenys renkami norint informuoti konkurso dalyvius laimėjimo atveju. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal įstaigoje patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.     

3.    Konkurso nugalėtojų rinkimo tvarka ir apdovanojimai

3.1.   Visi dalyviai, laikydamiesi aukščiau išvardintų konkurso taisyklių, dalyvauja pagrindinių ir papildomų kategorijų nugalėtojų rinkimuose, kurie vyks 2024 m. gegužės 24 d. UAB “SKINIJA” biure Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas.

3.2.   5 (penki) pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB “SKINIJA” numegztomis kojinytėmis/pėdkelnėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis dovanomis.

3.3.   Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB “SKINIJA” įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos:

3.3.1. Už taikomojo dizaino išmanymą

3.3.2. Už netikėtą kūrybinį sprendimą

3.3.3. Už kūrybišką komandinį darbą

3.3.4. Už aktyvų asmeninį dalyvavimą

3.3.5 Už aktyvų komandinį dalyvavimą

3.3.5 Už tautinių motyvų panaudojimą

3.4. Kategorijos “Už aktyvų komandinį dalyvavimą” nugalėtoja (t.y. daugiausiai piešinių atsiuntusi ugdymo įstaiga) bus apdovanota 300 Eur piniginiu prizu.

3.5.   Nugalėtojus išrinks komisija, susidedanti iš UAB “SKINIJA” įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.

4.   Konkurso nugalėtojų paskelbimo tvarka ir prizų įteikimas

4.1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai UAB “SKINIJA” internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

4.2. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti regsitracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/arba telefonu iki 2024 m. birželio 10 d. imtinai.

4.3. Nugalėtojams bus įteiktos dovanos apdovanojimų ceremonijos metu, apie kurią UAB “SKINIJA” paskelbs 2024 m. spalio mėn.  internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

5.   Kitos sąlygos

5.1. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

5.2. Dovanos vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

5.3. UAB “SKINIJA” darbuotojų vaikai negali dalyvauti šiame konkurse.

5.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas UAB “SKINIJA” internetinėje svetainėje www.skinija.lt

SVEIKINAME 2024 m. konkurso nugalėtojus!

SKINIJA komanda džiaugiasi, kad Lietuvoje auga labai talentinga ir darbšti jaunoji karta! Devynioliktojo piešinių konkurso dalyviai šiemet pateikė net 4049 piešinius! Ar įsivaizduojate, kaip sunku iš tokios gausybės piešinių išrinkti tuos 5 nugalėtojus, pagal kurių piešinius bus numegztos kojinės? Plušėjome ne vieną dieną, kol atrinkome 300 piešinių, vertų parodyti komisijai, sudarytai iš gamybos technologų, dizainerių, vaikus auginančių mamų, pardavėjų ir reklamos specialistų. Buvo vertinamos piešinių išmezgimo galimybės, galimybė piešinį adaptuoti į tinkamą gaminti, mados tendencijų išmanymas arba intuityvus jų pajautimas ir dar daugybė kriterijų lėmė tai, kas tapo nugalėtojais. Ir jų ne penki, bet septyni! O kiekvieno atmesto piešinio nuoširdžiai gaila…

Sveikiname nugalėtojus ir laureatus! Dėkojame visų dalyvių auklėtojoms ir mokytojams, mamoms ir tėčiams! Jūs padarėte didžiulį darbą ugdydami vaikus, skatindami juos svajoti ir kurti! Visiems dalyviams padėkų išsiųsti negalime, todėl kviečiu auklėtojas, mokytojus, tėčius ir mamas atspausdinti padėką, užrašyti dalyvio Vardą Pavardę ir įteikti vaikams 🙂 Padėkos šabloną įkelsime netrukus!

Trys, daugiausiai piešinių atsiuntusios mokyklos ir trys, daugiausiai piešinų nupiešę vaikai bus paskelbti birželio 10 d. Vis dar skaičiuojame!

“Nusipiešk sau kojinytes” 2024 nugalėtojų apdovanojimų ceremonija, kurios metu pagrindiniams konkurso nugalėtojams ir laureatams bus įteikti diplomai ir dovanos, įvyks lapkričio mėn. Kaune, ŽALGIRIO arenoje vyksiančioje parodoje “Moters pasaulis”. Visi nugalėtojai ir laureatai bus informuoti dėl tikslaus laiko ir vietos. Apdovanojimų ceremonijos metu bus galima pamatyti ir pagal piešinius numegztas kojinytes, pabendrauti su kitais kojinyčių kūrėjais.

Gabriela
Alytus
KIAUŠINIENĖ
Kamilė
Alytus
POPIERINIAI LĖKTUVĖLIAI SU PRIESKONIAIS
Patricija
Panevėžys
KOSMO KATĖS
Pijus
Tauragės raj.
MANO KATINĖLIS
Benas
Alytus
PASIDIDŽIAVIMAS
Armandas K., 11 m.
Telšiai
ŽUVIUKAI
Elijus B., 11 m.
Telšiai
Be pavadinimo
Elzė D., 8 m.
Mažeikiai
TRIUŠIUKAS
Elžbieta K., 11 m.
Alytus
RAMUNĖLĖS
Emilija P., 7 m.
Kaunas
VAISIŲ KOJINYTĖ
Gerda S., 7 m.
Vilnius
SRAIGIŲ KOJINĖ
Kajus V.
Panevėžys
KREPŠININKĖ
Kernius G., 10 m.
Alytus
GALAKTIKA
Kotryna N., 11 m.
Alytus
TARP GĖLIŲ
Kamilė K., 6 m.
Vievis
PANELYTĖ OBUOLYTĖ
Livija L., 13 m.
Varėnos raj.
PELIUKAS
Mindaugas Z., 14 m.
Telšiai
VAIKYSTĖS PRISIMINIMAI
Morta V., 8 m.
Trakų raj.
SKRAIDANTYS TRIUŠIAI
Mingailė D., 9 m.
Telšiai
SESYTĖS PETELIŠKĖS
Oresta V., 14 m.
Telšiai
OBUOLIŲ SRAIGĖ
Sofija T., 15 m.
Telšiai
GĖLĖTA PIEVA
Tėja Š., 10 m.
Ignalina
3D
Ugnė A., 15 m.
Alytus
LIETUVIŠKA VASARA
Adelina D., 10 m.
Vilnius
ŠUNS DIENA
Anastasija Č., 16 m.
Mažeikių raj.
DUGNO SPALVOS
Beatričė K., 16 m.
Alytus
SŪRELIS
Domas A., 14 m.
Alytus
KIRPĖJAS
Eva N., 14 m.
Telšiai
SAULĖTA NAKTIS
Gustas B., 10 m.
Alytus
SLIEKAS
Ieva P., 16 m.
Alytus
AGURKĖLIAI
Meda K., 10 m.
Alytus
LANGUOTOJI ŠIRDELĖ
Morta T., 10 m.
Panevėžio raj.
1 PROCENTAS MAMAI SU 3 VAIKAIS
Rugilė B., 13 m.
Šilalė
VANDENYNE
Saulė V., 11 m.
Alytaus raj.
CAPYBARA
Veronika L., 10 m.
Visaginas
SKELETAS
Benas D., 7 m.
Alytus
PASIDIŽIAVIMAS
Viltė B., 9 m.
Joniškio raj.
LIETUVA
Luka Č., 8 m.
Šilalė
LIETUVA
Nedas D., 16 m.
Alytus
LIETUVOS IDĖJA
Adrija L., 9 m.
Kauna
VASARA
Ernestas K., 16 m.
Alytus
MYLIU LIETUVĄ
Miglė R., 16 m.
Alytaus raj.
LAISVĖS VIJOKLIS
Viltė P., 8 m.
Kaunas
PILYS
Sesės Kotryna ir Austėja, kartu su savo mama Asta! Mama nieko nelaukdama įgyvendino dukrų piešinius!
Lazdijų raj.
SNAIGIŲ ŠOKIS
Sesės Kotryna ir Austėja, kartu su savo mama Asta! Mama nieko nelaukdama įgyvendino dukrų piešinius!
Lazdijų raj.
KRISTALAI
Skaičiuojame
Skaičiuojame
Skaičiuojame
Skaičiuojame
Skaičiuojame
Skaičiuojame

REGISTRACIJA

PIEŠINIŲ

“Nusipiešk sau kojinytes” 2024 piešinių registracija ir pažymos mokytojams

Visi piešiniai privalo būti užregistruoti PIEŠINIO REGISTRACIJOS formoje. Neregistruoti piešiniai konkuros atrankoje nedalyvaus!

Mokytojai, pageidaujantys gauti pažymą apie dalyvavimą konkurse, turėtų užpildyti formą PAŽYMOS MOKYTOJAMS. Pažymos bus siunčiamos tik el. paštu. Pažymas išsiųsime iš karto, kai gausime klasės/grupės, su kuria jie dalyvauja konkurse, piešinius. Pildydami pažymos generavimo formą atidžiai įveskite informaciją, naudokite lietuviškus simbolius.