Nusipiešk sau kojinytes

APIE KONKURSĄ

„NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES“

Šešioliktus metus iš eilės SKINIJA organizavo taikomojo dizaino konkursą vaikams NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES 2021. Konkurse galėjo dalyvauti visi vaikai iki 18 metų. Vaikai, norėdami dalyvauti konkurse, 2021 m. kovo 15 d. – gegužės 15 d. konkurso organizatoriui turėjo atsiųsti kojinytės piešinį, kurį reikėjo užregistruoti mūsų svetainėje buvusioje registracijos formoje. Piešinių skaičius nebuvo ribojamas, buvo galima piešti ir siųsti tiek piešinių, kiek norėta.

Iš visų atsiųstų kojinyčių piešinių, 2021 m. gegužės 28 d. bus išrinkti septyni pagrindiniai ir papildomų kategorijų nugalėtojai. 7 (septyni) pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB SKINIJA numegztomis kojinytėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis konkuros draugų dovanomis.

Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB SKINIJA įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos, kuriose bus renkami nugalėtojai:

 • Už taikomojo dizaino išmanymą
 •  Už netikėtą kūrybinį sprendimą
 •  Už lietuviškų motyvų panaudojimą
 •  Už kūrybišką komandinį darbą
 •  Už aktyvų asmeninį dalyvavimą
 •  Už aktyvų komandinį dalyvavimą
Nugalėtojus rinks komisija, susidedanti iš UAB SKINIJA įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.
Konkurso nugalėtojams apie laimėjimą bus pranešta 2021 birželio 10 d. Apie konkurso apdovanojimų ceremoniją, jos datą ir vietą bus paskelbta 2021 m. rudenį.
Pagal nugalėtojų piešinius numegztas kojinytes, jau rudenį bus galima įsigyti specializuotose SKINIJA BOUTIQUE parduotuvėse bei didžiuosiuose prekybos centruose.
Nusipieškite savo svajonių kojinytes ir mes jas numegsime!

1.  Bendrosios sąlygos

1.1.   Konkurso organizatorius UAB SKINIJA, įmonės kodas 133618635, adresas: Šilalės g. 14, LT – 48315, Kaunas.

1.2.   Konkursas prasideda 2021  m. kovo 15 d. ir baigiasi 2021 m. gegužės 15 d. imtinai.

1.3.   Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 18 m. Vaikų, kurių amžius iki 14 m., duomenis pateikia ir konkurse padeda dalyvauti tėvai/rūpintojai, duodami sutikimą dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse ir nugalėtojų informavimo tikslu.

1.4.   Vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, (vaikų iki 14 m. amžiaus atveju vienas iš tėvų/rūpintojų), 2021 m. kovo 1 d. – gegužės 1 d. imtinai, privalo užregistruoti savo piešinį www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje ir atsiųsti organizatoriui kojinytės piešinį (-ius) adresu UAB “SKINIJA”, Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas arba internetu www.skinija.lt/konkursas.

1.5.  Piešiniai, neregistruoti nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja.

1.6.   Pagal konkurso nugalėtojų sukurtus piešinius UAB “Skinija” išmegs kojinytes ir/arba pėdkelnes, kurios su autorių vardais prekyboje pasirodys iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d.

1.7. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

1.8.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

1.8.1. Konkurso metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys  bus naudojami šiais tikslais:

 •  dalyvavimo Konkurse ir informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, kojinytės pavadinimas);
 •  nugalėtojų viešo paskelbimo tikslu (atsiųsta nuotrauka, vardas, pavardė, kojinytės pavadinimas);
 •  piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojiniės tikslu (piešinys, vardas);
 •  tiesioginės rinkodaros tikslais (atvaizdas iš apdovanojimo ceremonijos).

1.8.2. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu:

 •  sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi dalyvavimo konkurse, viešo nugalėtojų skelbimo tikslu, piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojinių tikslu, atvaizdo naudojimo rinkodarai tikslu).

1.9. Konkurso dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Konkurso laikotarpiu ir 1 metus pasibaigus Konkursui. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Duomenys, dėl kurių duotas sutikimas dėl jų panaudojimo tiesioginei rinkodarai, t.y. asmens atvaizdas, bus saugomas 1 metus.

1.10. Informuojame, kad duomenų subjektai, kurių duomenis Organizatorius tvarko, turi šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Konkurso dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@skinija.lt , taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Konkurso dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimų ir nustatymų, taip pat Konkurso dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1.11. Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse tikslu, deja, bet negalėsite toliau dalyvauti Konkurse.  Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus asmens duomenų dalyvavimas Konkurse nėra įmanomas.

2.    Konkurso vykdymo procedūra ir sąlygos

2.1.   Norėdami dalyvauti konkurse, vaikai nupieštą kojinytę turi atsiųsti 1.4. punkte nurodytais būdais ir užregistruoti www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje.

2.2.   Kojinytės piešimui gali būti naudojama iki 5-kių skirtingų spalvų: kojinės kulnas ir pirštukai spalvinami viena spalva, likusi kojinės dalis piešiama 2, 3 arba 4 pasirinktomis spalvomis.

2.3.   Konkurso dalyviai gali siųsti neribotą kiekį skirtingų piešinių.

2.4. Konkurso dalyviai (vaikų iki 14 m. atveju tėvai/rūpintojai) turi aiškiai ir tiksliai pateikti duomenis apie save (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

 1. Vardas, Pavardė, amžius
 2. Adresas (namų arba ugdymo įstaigos)
 3. Telefono numeris (asmeninis/tėvų)
 4. El. pašto adresas
 5.  Pavadinimas
 6. Mokymosi įstaiga

Duomenys renkami norint informuoti konkurso dalyvius laimėjimo atveju. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal įstaigoje patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.     

3.    Konkurso nugalėtojų rinkimo tvarka ir apdovanojimai

3.1.   Visi dalyviai, laikydamiesi aukščiau išvardintų konkurso taisyklių, dalyvauja pagrindinių ir papildomų kategorijų nugalėtojų rinkimuose, kurie vyks 2021 m. gegužės 28 d. UAB “SKINIJA” biure Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas.

3.2.   7 (septyni) pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB “SKINIJA” numegztomis kojinytėmis/pėdkelnėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis dovanomis.

3.3.   Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB “SKINIJA” įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos:

3.3.1. Už taikomojo dizaino išmanymą

3.3.2. Už netikėtą kūrybinį sprendimą

3.3.3. Už kūrybišką komandinį darbą

3.3.4. Už aktyvų asmeninį dalyvavimą

3.3.5 Už aktyvų komandinį dalyvavimą

3.3.5 Už tautinių motyvų panaudojimą

3.4.   Nugalėtojus išrinks komisija, susidedanti iš UAB “SKINIJA” įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.

4.   Konkurso nugalėtojų paskelbimo tvarka ir prizų įteikimas

4.1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai UAB “SKINIJA” internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

4.2. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti regsitracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/arba telefonu  iki 2021 m. birželio 10 d. imtinai.

4.3. Nugalėtojams bus įteiktos dovanos apdovanojimų ceremonijos metu, apie kurią UAB “SKINIJA” paskelbs 2021 m. spalio mėn.  internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

5.   Kitos sąlygos

5.1. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

5.2. Dovanos vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

5.3. UAB “SKINIJA” darbuotojų vaikai negali dalyvauti šiame konkurse.

5.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas UAB “SKINIJA” internetinėje svetainėje www.skinija.lt

SVEIKINAME 2021 m. konkurso nugalėtojus!

“Nusipiešk sau kojinytes” 2021 nugalėtojų apdovanojimų ceremonija šiemet neįvyks. Pagrindiniams konkurso nugalėtojams ir laureatams diplomai ir dovanos bus išsiųsti piešinių registracijoje nurodytais kontaktais.

Gabija
Kaunas
SRAIGĖ
Pijus
Ignalina
FUTBOLO KAMUOLIAI
Sofija
Telšiai
SALDAINIŲ ROJUS
Gvidas
Kaunas
TRAUKINUKAI
Smiltė
Kauno raj.
PAVASARIS
Smiltė
Kauno raj.
LIETUVIŠKOS GĖLĖS
Sofija
Telšiai
KARTĄ HAVAJUOSE
Amelija, 10 m.
Vilnius
SALDAINIŲ ŠĖLSMAS
Ema, 6 m.
Vilkaviškis
GYVYBĖS TULPĖ
Birutė, 12 m.
Vilnius
ATOSTOGŲ ATRADIMAI
Adriana, 8 m.
Telšiai
DVI PELĖDOS
Luknė, 10 m.
Vilnius
BRAŠKYTĖ
Arūnas, 7 m.
Ignalina
OBUOLIUKAI
Markas, 9 m.
Kaunas
KATINAI-KARALIAI
Vytė, 7 m.
Ignalina
AGUONOS
Edvinas, 8 m.
Palanga
JUODA
Gabrielė, 8 m.
Ignalina
BIČIŲ AVILYS
Miglė, 9 m.
Alytaus raj.
ZUIKUTIS
Eglė, 5 m.
Alytaus raj.
ZUIKIŲ PIEVA
Adrijus, 6 m.
Kaišiadorys
GYNĖJAS
Ugnius, 7 m.
Kauno raj.
ROBOTUKAS
Karolis, 11 m.
Vilnius
KAMUFLIAŽAS
Smiltė, 10 m.
Vilnius
LEDYNAI
Elinga, 11 m.
Panevėžio raj.
GUMBUOTA KOJINĖ
Lukas, 8 m.
Tauragės raj.
DRYŽIUS
Amanda, 6 m.
Tauragės raj.
MOZAIKA
Viktorija 7 m.
Ignalina
VAIVORYKŠTĖ
Adomas, 4 m.
Tauragė
VIRUSIUKAI
Gintarė, 11 m.
Vilnius
BITUTĖ
Gvidas, 11 m.
Kaunas
UGNIS IR ŽARIJOS
Augustas, 9 m.
Telšiai
LINKSMIEJI DEBESĖLIAI
Orestas, 7 m.
Ignalina
SPALVAKOJINĖ
Lukas, 6 m.
Kaunas
MIELIAUSIOS
Marija, 9 m.
Druskininkai
ŽĖRUČIAI
Milda, 8 m.
Telšiai
ŠVENTEI
Jorūnė, 6 m.
Vilkaviškis
SAULYTĖ ŠVIEČIA
Sofija, 11 m.
Telšiai
KOBRA
Markas, 9 m.
Kaunas
VILKO KALĖDOS
Adrianas, 7 m.
Ignalina
RUDNOSIUKAS
Nojus, 5m.
Tauragė
TIGRAS-GYVATĖ
Pijus 9 m.
Telšiai
LIETUVAI 103
Aivaras, 7 m.
Joniškis
MYLIU LIETUVĄ
Smiltė, 14 m.
Kauno raj.
DRYŽUOTA LIETUVA
Gabija, 4 m.
Kaunas
LIETUVA
Lukas 8 m.
Tauragė
RAIZGALYNĖ
Gustė, 12 m.
Alytaus raj.
65 piešiniai!
Karina, 14 m.
Kupiškio raj.
26 piešiniai!
Jaunius Ąžuolas, 6 m.
Vilnius
15 piešinų!
Domas, 8 m.
Alytaus raj.
15 piešinų!
Alytaus Šaltinių progimnazijos
moksleiviai nupiešė net 609 piešinius!
Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazijos
moksleiviai nupiešė 95 piešinius!
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos MDC
moksleiviai nupiešė 57 piešinius!
Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos moksleiviai:
Kajus, Greta, Danielius, Gustas, Jonas, Augustas, Ugnė, Nojus, Emilija, Arnas M., Melita, Indraja Magda, Airidas, Arnas J., Dovydas ir joms vadovavusios specialistės Jolanta ir Ingrida!

REGISTRACIJA

PIEŠINIŲ

“Nusipiešk sau kojinytes” 2021 piešinių registracija ir pažymos mokytojams

Visi piešiniai privalo būti užregistruoti PIEŠINIO REGISTRACIJOS formoje. Neregistruoti piešiniai konkuros atrankoje nedalyvaus!

Mokytojai, pageidaujantys gauti pažymą apie dalyvavimą konkurse, turėtų užpildyti formą PAŽYMOS MOKYTOJAMS. Pažymos bus siunčiamos tik el. paštu. Pažymas išsiųsime iš karto, kai gausime klasės/grupės, su kuria jie dalyvauja konkurse, piešinius. Pildydami pažymos generavimo formą atidžiai įveskite informaciją, naudokite lietuviškus simbolius.