Nusipiešk sau kojinytes

APIE KONKURSĄ

„NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES“

Devynioliktus metus iš eilės SKINIJA organizuoja taikomojo dizaino konkursą vaikams NUSIPIEŠK SAU KOJINYTES 2024. Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 18 metų. Vaikai, norėdami dalyvauti konkurse, 2024 m. kovo 15 d. – gegužės 15 d. konkurso organizatoriui turi atsiųsti kojinytės piešinį, kurį privalo užregistruoti mūsų svetainėje esančioje registracijos formoje. Piešinių skaičius nėra ribojamas, galima piešti ir siųsti tiek piešinių, kiek norisi.

Iš visų atsiųstų kojinyčių piešinių, 2024 m. gegužės 28 d. bus išrinkti penki pagrindiniai ir papildomų kategorijų nugalėtojai. Penki pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB SKINIJA numegztomis kojinytėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis konkuros draugų dovanomis. Kategorijos “Už aktyvų komandinį dalyvavimą” nugalėtoja (t.y. daugiausiai piešinių atsiuntusi ugdymo įstaiga) bus apdovanota 300 Eur piniginiu prizu.

Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB SKINIJA įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos, kuriose bus renkami nugalėtojai:

 • Už taikomojo dizaino išmanymą
 •  Už netikėtą kūrybinį sprendimą
 •  Už lietuviškų motyvų panaudojimą
 •  Už kūrybišką komandinį darbą
 •  Už aktyvų asmeninį dalyvavimą
 •  Už aktyvų komandinį dalyvavimą
Nugalėtojus rinks komisija, susidedanti iš UAB SKINIJA įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.
Konkurso nugalėtojams apie laimėjimą bus pranešta iki 2024 birželio 1 d. Apie konkurso apdovanojimų ceremoniją, jos datą ir vietą bus paskelbta 2024 m. rudenį.
Pagal nugalėtojų piešinius numegztas kojinytes, jau rudenį bus galima įsigyti specializuotose SKINIJA BOUTIQUE parduotuvėse.
Nusipieškite savo svajonių kojinytes ir mes jas numegsime!

1.  Bendrosios sąlygos

1.1.   Konkurso organizatorius UAB SKINIJA, įmonės kodas 133618635, adresas: Šilalės g. 14, LT – 48315, Kaunas.

1.2.   Konkursas prasideda 2024  m. kovo 15 d. ir baigiasi 2024 m. gegužės 15 d. imtinai.

1.3.   Konkurse gali dalyvauti vaikai iki 18 m. Vaikų, kurių amžius iki 14 m., duomenis pateikia ir konkurse padeda dalyvauti tėvai/rūpintojai, duodami sutikimą dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse ir nugalėtojų informavimo tikslu.

1.4.   Vaikas, norėdamas dalyvauti konkurse, (vaikų iki 14 m. amžiaus atveju vienas iš tėvų/rūpintojų), 2024 m. kovo 15 d. – gegužės 15 d. imtinai, privalo užregistruoti savo piešinį www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje ir atsiųsti organizatoriui kojinytės piešinį (-ius) adresu UAB “SKINIJA”, Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas arba internetu www.skinija.lt/konkursas.

1.5.  Piešiniai, neregistruoti nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja.

1.6.   Pagal konkurso nugalėtojų sukurtus piešinius UAB “Skinija” išmegs kojinytes ir/arba pėdkelnes, kurios su autorių vardais prekyboje pasirodys iki 2024 m. gruodžio mėn. 1 d.

1.7. Konkurso dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

1.8.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

1.8.1. Konkurso metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys  bus naudojami šiais tikslais:

 •  dalyvavimo Konkurse ir informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, kojinytės pavadinimas);
 •  nugalėtojų viešo paskelbimo tikslu (atsiųsta nuotrauka, vardas, pavardė, kojinytės pavadinimas);
 •  piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojiniės tikslu (piešinys, vardas);
 •  tiesioginės rinkodaros tikslais (atvaizdas iš apdovanojimo ceremonijos).

1.8.2. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu:

 •  sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi dalyvavimo konkurse, viešo nugalėtojų skelbimo tikslu, piešinio ir autoriaus vardo atvaizdavimo ant kojinių tikslu, atvaizdo naudojimo rinkodarai tikslu).

1.9. Konkurso dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Konkurso laikotarpiu ir 1 metus pasibaigus Konkursui. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Duomenys, dėl kurių duotas sutikimas dėl jų panaudojimo tiesioginei rinkodarai, t.y. asmens atvaizdas, bus saugomas 1 metus.

1.10. Informuojame, kad duomenų subjektai, kurių duomenis Organizatorius tvarko, turi šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Konkurso dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@skinija.lt , taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Konkurso dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimų ir nustatymų, taip pat Konkurso dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1.11. Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Konkurse tikslu, deja, bet negalėsite toliau dalyvauti Konkurse.  Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus asmens duomenų dalyvavimas Konkurse nėra įmanomas.

2.    Konkurso vykdymo procedūra ir sąlygos

2.1.   Norėdami dalyvauti konkurse, vaikai nupieštą kojinytę turi atsiųsti 1.4. punkte nurodytais būdais ir užregistruoti www.skinija.lt/konkursas esančioje registracijos formoje.

2.2.   Kojinytės piešimui gali būti naudojama iki 5-kių skirtingų spalvų: kojinės kulnas ir pirštukai spalvinami viena spalva, likusi kojinės dalis piešiama 2, 3 arba 4 pasirinktomis spalvomis.

2.3.   Konkurso dalyviai gali siųsti neribotą kiekį skirtingų piešinių.

2.4. Konkurso dalyviai (vaikų iki 14 m. atveju tėvai/rūpintojai) turi aiškiai ir tiksliai pateikti duomenis apie save (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

 1. Vardas, Pavardė, amžius
 2. Adresas (namų arba ugdymo įstaigos)
 3. Telefono numeris (asmeninis/tėvų)
 4. El. pašto adresas
 5.  Pavadinimas
 6. Mokymosi įstaiga

Duomenys renkami norint informuoti konkurso dalyvius laimėjimo atveju. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal įstaigoje patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.     

3.    Konkurso nugalėtojų rinkimo tvarka ir apdovanojimai

3.1.   Visi dalyviai, laikydamiesi aukščiau išvardintų konkurso taisyklių, dalyvauja pagrindinių ir papildomų kategorijų nugalėtojų rinkimuose, kurie vyks 2024 m. gegužės 24 d. UAB “SKINIJA” biure Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas.

3.2.   5 (penki) pagrindiniai konkurso nugalėtojai bus apdovanoti UAB “SKINIJA” numegztomis kojinytėmis/pėdkelnėmis pagal nugalėtojo piešinį bei papildomomis dovanomis.

3.3.   Papildomų kategorijų nugalėtojai taip pat bus apdovanoti UAB “SKINIJA” įsteigtais prizais. Papildomos kategorijos:

3.3.1. Už taikomojo dizaino išmanymą

3.3.2. Už netikėtą kūrybinį sprendimą

3.3.3. Už kūrybišką komandinį darbą

3.3.4. Už aktyvų asmeninį dalyvavimą

3.3.5 Už aktyvų komandinį dalyvavimą

3.3.5 Už tautinių motyvų panaudojimą

3.4. Kategorijos “Už aktyvų komandinį dalyvavimą” nugalėtoja (t.y. daugiausiai piešinių atsiuntusi ugdymo įstaiga) bus apdovanota 300 Eur piniginiu prizu.

3.5.   Nugalėtojus išrinks komisija, susidedanti iš UAB “SKINIJA” įmonės vadovų, vykdančiojo dizainerio, gamybos technologo bei nepriklausomų ekspertų grupės.

4.   Konkurso nugalėtojų paskelbimo tvarka ir prizų įteikimas

4.1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai UAB “SKINIJA” internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

4.2. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti regsitracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/arba telefonu  iki 2024 m. birželio 1 d. imtinai.

4.3. Nugalėtojams bus įteiktos dovanos apdovanojimų ceremonijos metu, apie kurią UAB “SKINIJA” paskelbs 2024 m. spalio mėn.  internetiniame tinklapyje www.konkursas.skinija.lt .

5.   Kitos sąlygos

5.1. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

5.2. Dovanos vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

5.3. UAB “SKINIJA” darbuotojų vaikai negali dalyvauti šiame konkurse.

5.4. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas UAB “SKINIJA” internetinėje svetainėje www.skinija.lt

SVEIKINAME 2023 m. konkurso nugalėtojus!

SKINIJA komanda džiaugiasi, kad Lietuvoje auga labai talentinga ir darbšti jaunoji karta! Aštuonioliktojo piešinių konkurso dalyviai šiemet pateikė net 8159 piešinius! Ar įsivaizduojate, kaip sunku iš tokios gausybės piešinių išrinkti tuos 5 nugalėtojus, pagal kurių piešinius bus numegztos kojinės? Plušėjome ne vieną dieną, kol atrinkome 300 piešinių, vertų parodyti komisijai, sudarytai iš gamybos technologų, dizainerių, vaikus auginančių mamų, pardavėjų ir reklamos specialistų. Buvo vertinamos piešinių išmezgimo galimybės, galimybė piešinį adaptuoti į tinkamą gaminti, mados tendencijų išmanymas arba intuityvus jų pajautimas ir dar daugybė kriterijų lėmė tai, kas tapo nugalėtojais. Ir jų ne penki, bet septyni! O kiekvieno atmesto piešinio nuoširdžiai gaila…

Sveikiname nugalėtojus ir laureatus! Dėkojame visų dalyvių auklėtojoms ir mokytojams, mamoms ir tėčiams! Jūs padarėte didžiulį darbą ugdydami vaikus, skatindami juos svajoti ir kurti! Visiems dalyviams padėkų išsiųsti negalime, todėl kviečiu auklėtojas, mokytojus, tėčius ir mamas atspausdinti padėką, užrašyti dalyvio Vardą Pavardę ir įteikti vaikams 🙂 Padėkos šablonas čia: https://bit.ly/43ymCfa

Trys, daugiausiai piešinių atsiuntusios mokyklos ir trys, daugiausiai piešinų nupiešę vaikai bus paskelbti birželio 7 d. Vis dar skaičiuojame!

“Nusipiešk sau kojinytes” 2023 nugalėtojų apdovanojimų ceremonija, kurios metu pagrindiniams konkurso nugalėtojams ir laureatams bus įteikti diplomai ir dovanos, įvyks lapkričio mėn. 12 d. Kaune, ŽALGIRIO arenoje vyksiančioje parodoje “Moters pasaulis”. Visi nugalėtojai ir laureatai bus informuoti dėl tikslaus laiko ir vietos. Apdovanojimų ceremonijos metu bus galima pamatyti ir pagal piešinius numegztas kojinytes, pabendrauti su kitais kojinyčių kūrėjais.

Domas
Vilnius
FUTBOLAS
Evita
Vilnius
SKRAIDANTYS KAČIUKAI
Gabija Aleksandra
Kauno r.
FLAMINGAI
Sofija
Jurbarkas
MONSTRŲ KLUBAS
Šarūnė
Panevėžys
Be pavadinimo
Urtė
Vilnius
KIŠKIS
Arija
Kretinga
LIETUVA - MANO NAMAI
Ada P., 16 m.
Utenos r.
LEDI BRAŠKYTĖ
Adrija L., 8 m.
Kaunas
KAČIUKŲ PASAULIS
Andrėja S., 17 m.
Alytus
NEONINIAI VAIDUOKLIAI
Beatričė M. 16 m.
Vilnius
MARIŲ GELMĖS
Benas A, 11 m.
Telšiai
LINKSMASIS LIŪTAS
Benediktas T., 10 m.
Kaunas
SPALVOTA FANTAZIJA
Dominykas B., 9 m.
Panevėžys
GELMIŲ ŽUVYS
Ieva N., 18 m.
Vilnius
VIRUSAI
Jokūbas K., 11 m.
Telšiai
LEGO
Gustė S., 14 m.
Alytus
ŠVYTURYS
Kamilė B., 10 m.
Alytus
VISOS GALAKTIKOS
Leonardas Č., 9 m.
Alytus
ORO PASAULIS
Lėja Š., 13 m.
Telšiai
PAUKŠČIUKAS ALFREDAS
Margarita Š., 13 m.
Panevėžio raj.
DINOZAURO SVAJONĖ
Matėja B., 7 m.
Mažeikiai
ŽIRGYNAS
Mykolas B., 8 m.
Kauno r.
VIŠČIUKAS
Rasa S., 16 m.
Panevėžio raj.
PABAISIUKAS
Pijus K., 9 m.
Ignalina
KAMUOLIAI SAPNE
Sandra R., 11 m.
Alytus
RAUDONAI JUODOS
Tamerlane F., 8 m.
Vilnius
KOMPIUTERIO KOSMOSAS
Amelija K., 16 m.
Alytus
JAPONIJOS SAULĖLYDIS
Agnė R., 13 m.
Vilnius
LAISVĖ
Austėja A., 15 m.
Alytus
BULVYTĖS
Cesar, 14 m.
Naujoji Akmenė
KĄSNIS LINK ROJAUS
Dominyka R., 9 m.
Vilnius
DINOZAURŲ DRAUGYSTĖ
Karina B., 6 m.
Telšiai
ŽIRAFA ARA
Kamilė J., 18 m.
Vilnius
KO ŽIŪRI?
Gustė Č., 13 m.
Kaunas
LEDO RITULYS
Gabija Z., 13 m.
Alytaus raj.
MAISTO PIRAMIDĖ
Maja Pija, 12 m.
Vilnius
RADIOHEADAS
Aurėja V., 14 m.
Šiauliai
LIETUVOS STYGOS
Domantė B., 9 m.
Vilkaviškio raj.
ŽALČIŲ VESTUVĖS
Matas R., 9 m.
Vilnius
VILNIAUS GIMTADIENIS
Marija D., 11 m.
Telšiai
TELŠIŲ SPALVINGUMAS
Meida K., 10 m.
Vilnius
VIENA DIENA LIETUVOJE
Milgė R., 15 m.
Alytus
LIETUVOS ŠAKNYS
Sofija T., 13 m.
Telšiai
LIETUVA - MŪSŲ GIMTINĖ
Tėja L., 5 m.
Šalčininkų raj.
ĄŽUOLAS
Simona R. , 13 m.
Raseinių raj.
DŽIAUGSMAS - ŠVENTĖ
Sesės Kotryna ir Austėja, kartu su savo mama Asta! Mama nieko nelaukdama įgyvendino dukrų piešinius!
Lazdijų raj.
ŠIRDELIŲ PARADAS
Sesės Kotryna ir Austėja, kartu su savo mama Asta! Mama nieko nelaukdama įgyvendino dukrų piešinius!
Lazdijų raj.
ŽIRGAI
Alytaus "Šaltinių" progimnazijos moksleiviams atitenka I vieta ir pagrindinis 300 Eur - prizas!
Alytus
708 piešiniai!
Joniškio r. pagrindinė mokyklos moksleiviams atitenka II vieta!
Kriukai, Joniškio r.
190 piešinių!
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleiviams atitenka III vieta!
Panevėžys
182 piešiniai!
Goda K., 7 m.
Joniškio r.
Net 40 piešinių!
Matijus D., 8 m.
Joniškio r.
Net 32 piešiniai!
Aurėja K., 8 m.
Joniškio r.
Net 31 piešinys!

REGISTRACIJA

PIEŠINIŲ

“Nusipiešk sau kojinytes” 2024 piešinių registracija ir pažymos mokytojams

Visi piešiniai privalo būti užregistruoti PIEŠINIO REGISTRACIJOS formoje. Neregistruoti piešiniai konkuros atrankoje nedalyvaus!

Mokytojai, pageidaujantys gauti pažymą apie dalyvavimą konkurse, turėtų užpildyti formą PAŽYMOS MOKYTOJAMS. Pažymos bus siunčiamos tik el. paštu. Pažymas išsiųsime iš karto, kai gausime klasės/grupės, su kuria jie dalyvauja konkurse, piešinius. Pildydami pažymos generavimo formą atidžiai įveskite informaciją, naudokite lietuviškus simbolius.